Dokumenty

DRODZY RODZICE!
 
        W związku z przyjęciem Uchwały  Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/222/19 z dnia 16 maja 2019 roku, zmieniającej uchwałę nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, uprzejmie informuję iż od 1 września 2019 "ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust.1 niniejszej uchwały."